News Report on DKCH Christmas Party

News Report on DKCH Christmas Party

takungpao _聖誕老人偕“狗醫生”慰問病童_大公資訊_大公網
oriental daily

http://hk.on.cc/…/bkn-20171225111350888-1225_00822_001…

AppleDaily「福士」變鹿車 醫護化身聖誕老人拖狗醫生探病童送歡樂 _ 即時新聞 _ 要聞 _ 20171225

https://hk.news.appledaily.com/…/20171225/57624586.

Ming Pao

https://news.mingpao.com/…/20171225/s00001/1514178607206

881903
成報 SING PAO DAILY NEWS
TVB 2
Cable TV 醫院辦聖誕派對為病童送歡樂